Paweł Kot

Python Django – podstawowy logger

logger

Przedstawienie prostego loggera, który do wybranego pliku ładuje wszystko co się dzieje w aplikacji – najszybciej ale nie najefektywniej.

Dlaczego warto mieć wdrożone logowanie wyjątków itd? Ponieważ w czasie crashu nie trzeba wyciągać magicznej kuli.

Przykład prostego loggera. Wrzucamy to do pliku settings.py naszej aplikacji:

LOGGING = {
  'version': 1,
  'disable_existing_loggers': False,
  'formatters': {
    'file': {
      'format': '%(asctime)s %(name)-12s %(levelname)-8s %(message)s',
    },
  },
  'handlers': {
    'file': {
      'level': 'INFO',
      'class': 'logging.FileHandler',
      'filename': os.path.join(BASE_DIR, 'log.log'),
    },
  },
  'loggers': {
    'django': {
      'handlers': ['file'],
      'level': 'DEBUG',
      'propagate': True,
    },
  },
}